מישור משופע

inclined plane, tangent plane

Hebrew-English dictionary. . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מישור משופע — לוח חלק הנתון בשיפוע מסוים {{}} …   אוצר עברית

  • מגלשה — מתקן משחקים, מישור משופע עלי מחליקים הילדי …   אוצר עברית

  • מדרון — שיפוע, ירידה, מורד, נטייה, מישור משופע, אלכסו …   אוצר עברית

  • מורד — 1 adj. מועתק למטה, מועבר מטה, מוזז למטה, מונמך, מוחלש, מוקטן, מצומצם, מופח 2 n. שם משפח 3 מתקומם, נלחם בשלטון, מנהיג מרי, מסרב, מורה, לא משתף פעולה, מתנגד, מהפכן, רבולוציונ 4 שיפוע, אלכסון, מדרון, מישור משופע, רכס, הר, נטייה; ירידה, שקיעה,… …   אוצר עברית

  • מיגלשה — מתקן משחקים, מישור משופע עלי מחליקים הילדי …   אוצר עברית

  • מידרון — שיפוע, ירידה, מורד, נטייה, מישור משופע, אלכסו …   אוצר עברית

  • מעלה — 1 adj. מרים, מגביה, מביא ממקום נמוך לגבוה, מזניק למעלה, מניף, מרומם, מקדם, מגדל, מעביר לדרגה גבוהה, מביא לגדולה; מביא לארץ, מעביר מהגולה לארץ, גורם לעלייה, מביא עולים, גורם להגירה אל ישרא 2 adv. למעלה, לכיוון עליון, למקום גבוה, אל על, לגובה, לרום …   אוצר עברית

  • מעלהו — 1 adj. מרים, מגביה, מביא ממקום נמוך לגבוה, מזניק למעלה, מניף, מרומם, מקדם, מגדל, מעביר לדרגה גבוהה, מביא לגדולה; מביא לארץ, מעביר מהגולה לארץ, גורם לעלייה, מביא עולים, גורם להגירה אל ישרא 2 שיפוע, עלייה, מדרון, נטייה, אלכסון, מישור משופע; רציף,… …   אוצר עברית

  • מתלול — שיפוע, מדרון תלול, מדרון, ירידה, מורד, מעלה, מישור משופע, נטייה, אלכסו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.